Úvodné privítanie

Spoločnosť sudop TRADE PLUS s. r.o. Košice sa zaoberá projektovou, inžinierskou, dodávateľskou, obchodnou, sprostredkovateľskou, konzultačnou činnosťou.


Vypracúva štúdie, stavebné zámery, dokumentácie pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia, ako aj realizačné dokumentácie.

Predmetom projektových dokumentácií sú predovšetkým železničné stavby, pozemné a vodohospodárske stavby.

Jedným z rozhodujúcich cieľov spoločnosti sudop TRADE PLUS je čo najvyššia spokojnosť zákazníka.