Extra

Prioritou spoločnosti sudop TRADE PLUS  s r. o. je zabezpečiť pre všetkých zamestnancov optimálne pracovné podmienky a priateľské prostredie.

Zaisťuje kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov v odbornej oblasti v rámci zvyšovania kvalifikácie samostatných projektantov získaním profesnej autorizácie udeľovanej SKSI.

Oceňuje kvalitne odvedenú prácu každého jednotlivca a ponúka celý komplex zamestnaneckých a sociálnych výhod.