Kontakty

Sídlo spoločnosti:

sudop TRADE PLUS  s.r.o. Košice
Krivá 23
040 01 Košice
Slovenská republika


E-mail: sekretariat@sudoptrd.sk

Tel: 00421/55 678 04 78

IČO: 48099074
IČ DPH: SK2120045741


Bankové spojenie:  UniCredit Bank
Číslo účtu: 01309137018/1111
IBAN: SK66 1111 0000 0013 0913 7018


Spoločnosť  je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Košice I., odd. Sro, vložka č. 37119/V.