Geodetické práce pre vypracovanie prípravnej, projektovej dokumentácie a počas realizácie stavby

Realizácia uvedených geodetických prác bude uskutočňovaná pod vedením autorizovaného geodeta s nasledujúcim základným vybavením: